• Head of Organizer : Kang Min (executive advisor of Korean Entertainment Management Association)
 • The Chief executive : Son Sung-min (Chairman of Korean Entertainment Management Association)

– Executive committee member

 • Yoon Sung-Bin (Vice chairman of Korean Entertainment Management Association)
 • Kim Byung-do (Vice chairman of Korean Entertainment Management Association)
 • Kim Woo-Jin (Vice chairman of Korean Entertainment Management Association)
 • Lee Young-Jun (Executive director )
 • Moon Yong-Sung (Bigboss entertainment)
 • Kim Jin-su (IHQ)

– Panel of judges

 • The chief judge : Lee Eung-jin (chief of Korea Drama Institute)
 • Vice the chief judge : Choi Jin-han (Director of Korean Entertainment Management Association)

– Judging Committee

 • Kim Yang-Soo (journalist)
 • Gong Hee-Jeong (darama critic)
 • Kim Young-Jin (professor/director)
 • Lee Jeong-Hyun (journalist)
 • Ryu Jin-Mo (movie critic)
 • Kim Jeong-Ah (producer)
 • Lee Jin-Mae (screenwriter)
 • Head producer : Song Chang-eui
 • Screenwriter : Lee So-Hyun, Yoon Hee, Kang Ah-Ra, Kim Yu-Na, Kim Hyu-Jeong, Lee Yu-Ri, Son Ji-Won, Hong Jin-Ah